Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận ISO 22000:2018
Giấy chứng nhận 4 sao OCOP rượu ba kích Yên Tử
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Rượu Ba Kích Quảng Ninh”
Công bố sản phẩm rượu ba kích Yên Tử
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy phép sản xuất rượu
Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng