Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 – Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 – Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận 4 sao OCOP rượu ba kích Yên Tử
Giấy chứng nhận 4 sao OCOP rượu ba kích Yên Tử
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu "Rượu Ba Kích Quảng Ninh"
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Rượu Ba Kích Quảng Ninh”
Công bố sản phẩm rượu ba kích Yên Tử
Công bố sản phẩm rượu ba kích Yên Tử
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Giấy phép sản xuất rượu
Giấy phép sản xuất rượu
Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng