fbpx

Giấy chứng nhận OCOP rượu ba kích Yên Tử

Giấy chứng nhận OCOP rượu ba kích Yên Tử

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Kết quả kiểm nghiệm Rượu ba kích Yên Tử

Kết quả kiểm nghiệm Rượu ba kích Yên Tử

Kết quả kiểm nghiệm Rượu ba kích Yên Tử

Kết quả kiểm nghiệm Rượu ba kích Yên Tử

Kết quả kiểm nghiệm Rượu ba kích Yên Tử

Công bố sản phẩm Rượu ba kích Yên Tử

Công bố sản phẩm Rượu ba kích Yên Tử

Giấy chứng nhận nhãn hiệu Rượu ba kích Yên Tử

Giấy chứng nhận nhãn hiệu Rượu ba kích Yên Tử

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Giấy chứng nhận quản lý hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của nhà máy Thăng Long

Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng